Thao giảng tổ Pháp - Critique de film

Theo phân phối chương trình năm học 2021-2022 và kế hoạch của tổ, ngày 15/11/2021, cô Vũ Hoàng Yến Nhi đã dạy bài « Critique de film - Phê bình phim » ở lớp 10SN và 10CP-SN. 

Sau đây là một số hình ảnh buổi học :

Các tin khác: