Thao giảng tổ Giáo dục công dân: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Ngày 28 tháng 11 Thầy Nguyễn Hữu Nghĩa Giáo viên Tổ Giáo Dục Công Dân đã tổ chức thành công buổi thao giảng với chủ đề “Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức” tại lớp 10CSI.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi thao giảng.

Tác giả bài viết: 

C.Huyền - C.Thoa - T.Nghĩa - C.Nhi

Các tin khác: