Thao giảng tổ Giáo dục công dân: Các quy luật kinh tế cơ bản trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Ngày 10 tháng 11 Cô Nguyễn Thị Minh Nhi Giáo viên Tổ Giáo Dục Công Dân đã tổ chức thành công buổi thao giảng với chủ đề “Các quy luật kinh tế cơ bản trong sản xuất và lưu thông hàng hóa” tại lớp 11CSU-Đ.

Dưới đây là một số hình ảnh trong buổi thao giảng.

Các tin khác: