Tăng cường phổ cập thông tin và tiếp cận dịch vụ về bệnh tan máu bẩm sinh để góp phần nâng cao chất lượng giống nòi Việt

          Sở Giáo dục và Đào tạo nhận được Công văn số 126/CCDS-TTGD ngày 23 tháng 4 năm 2024 của Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình Thành phố Hồ Chí Mimh về việc triển khai các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới 08/5.
       Nhằm triển khai có hiệu quả mục tiêu truyền thông những thông tin cơ bản về căn bệnh Thalassemia (bệnh thiếu máu tán huyết di truyền hay thiếu máu tán huyết bẩm sinh) và “Nâng cao nhận thức của xã hội, cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ về tầm quan trọng của việc tầm soát, chuẩn đoán và điều trị sớm bệnh, tật trước sinh và sơ sinh”, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng, cơ quan đơn vị thực hiện truyền thông rộng rãi đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới 08/5 với nội dung cụ thể như sau:
       - Chủ đề truyền thông: “Tăng cường phổ cập thông tin và tiếp cận dịch vụ về bệnh tan máu bẩm sinh để góp phần nâng cao chất lượng giống nòi Việt”.
       - Khẩu hiệu truyền thông:
          + Chung tay đẩy lùi bệnh tan máu bẩm sinh vì sức khỏe cộng đồng, vì tương lai giống nòi Việt;
          + Hãy tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì sự phồn vinh của đất nước;
          + Để có gia đình mạnh khỏe - hạnh phúc, vì chất lượng giống nòi và tương lai đất nước, hãy tích cực tham gia phòng bệnh tan máu bẩm sinh.
          + Không tảo hôn, kết hôn cận huyết để bảo vệ giống nòi.
          + Phòng bệnh tan máu bẩm sinh là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.
          + Hãy cùng đồng hành cùng hơn mười triệu người Việt mang gen bệnh tan máu bẩm sinh vì sức khỏe cộng đồng, vì tương lai nòi giống Việt.
       Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị căn cứ tình hình thực tế đơn vị triển khai thực hiện./.

Tác giả bài viết: 

ITC - lehongphong.edu.vn

Các tin khác: