Quy trình cấp hộ chiếu Vắc Xin

QUY TRÌNH CẤP HỘ CHIẾU VẮC XIN
(Nội dung có tại Quyết định 5772/QĐ-BYT 2021 ngày 20/12/2021 của Bộ Y tế về ban hành Biểu mẫu và quy trình cấp “Hộ chiếu vắc xin”)
---------------------------------------
Bộ Y tế đã ban hành Quyết định về biểu mẫu và quy trình cấp "Hộ chiếu vaccine", có hiệu lực từ ngày 20.12.2021. Hộ chiếu được cấp cho người đã tiêm đủ mũi với 8 loại vaccine COVID-19 được Bộ Y tế cấp phép.
Theo đó, "hộ chiếu vắc-xin" được cấp cho người đã tiêm đủ 2 mũi với 8 loại vắc-xin đã được Bộ Y tế cấp phép. Chứng nhận "hộ chiếu vắc-xin" được cấp sử dụng định dạng mã QR, hết hạn sau 12 tháng kể từ ngày mã QR này được khởi tạo.
Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, quy trình cấp "hộ chiếu vắc-xin" cho người dân được áp dụng thống nhất tại tất cả các cơ sở tiêm chủng trên cả nước và theo quy trình cấp 3 bước.
Nguồn: Lao động Infographic

Các tin khác: