Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu:Cung cấp dịch vụ giữ xe và căn tin trường THPT chuyên Lê Hồng Phong