Phê duyệt kết quả đấu giá: quyền thuê sân bóng đá và bóng rổ” và “quyền thuê khối nhà đa năng – TDTT trong nhà”