Ngoại khóa Tổ Toán Khối 12 với chủ đề " Giải toán trắc nghiệm hướng tới kỳ thi THPTQG 2021"