Ngoại khóa tổ Tin học: "Tham quan khoa Công nghệ thông tin trường ĐH Khoa học tự nhiên"