Ngoại khóa tổ Sinh học: Tổ chức báo cáo chuyên đề sinh học dành cho HS chuyên khối 10 và 11

Thứ năm, 18/03/2021

Nhằm mục đích củng cố, mở rộng kiến thức chuyên sâu về ứng dụng di truyền học trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, tổ Sinh học phối hợp với khoa Công nghệ sinh học trường đại học Quốc Tế thuộc ĐHQG TP.HCM tổ chức ngoại khóa báo cáo 2 chuyên đề:

- Chuyên đề 1: "Công nghệ tái biệt hóa tế bào và kỹ thuật hỗ trợ sinh sản" do PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận, trưởng khoa CNSH, trường đại học Quốc Tế, ĐHQG TP.HCM thực hiện.

-  Chuyên đề 2: "Ứng dụng CNSH trong khám phá thuốc mới và hợp chất quý từ thiên nhiên" do ThS. Lê Nguyễn Thiên Phúc, khoa CNSH, trường đại học Quốc Tế, ĐHQG TP.HCM thực hiện.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi chuyên đề:

    Chụp hình lưu niệm vào cuối buổi báo cáo.

Tác giả: C.Nhung - T.Bình tổ Sinh học

Các tin khác: