Ngoại khóa nữ công

Ngày 17-4-2021, tổ Công Nghệ tổ chức ngoại khóa làm món bò cuộn sốt rượu vang. 

Các tin khác: