Ngoại khóa làm hoa vải

Ngày 14/11/2020, tổ Công Nghệ tổ chức ngoại khóa làm hoa vải cài áo cho thày cô, nhân dịp ngày nhà giáo Việt Nam 20/11.

 

 

Tác giả bài viết: 

tổ Kỹ Thuật

Các tin khác: