Ngoại khóa của tổ Giáo dục công dân và tổ Sinh học: Tham quan học tập ở khoa sinh học trường Đại học Đà Lạt

Theo kế hoạch bồi dưỡng giáo viên thường xuyên của tổ, ngày 6-7/1/ 2021 tổ Giáo Dục Công Dân phối hợp cùng tổ Sinh học thực hiện chuyến đi ngoại khóa "Tham quan học tập ở khoa Sinh học trường Đại học Đà Lạt". Dưới đây là một số hình ảnh của chuyến ngoại khóa này:

Tác giả bài viết: 

C.Huyền - C.Thoa - T.Nghĩa - C.Nhi

Các tin khác: