Ngoại khóa của tổ Giáo dục công dân và tổ Sinh học tại Thảo Cầm Viên

Nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất đạo đức người học. Sáng ngày 20/10/2020, tổ Giáo dục công dân cùng tổ Sinh học tổ chức tiết học ngoài nhà trường tại Thảo Cầm Viên cho học sinh khối 10. Kết thúc tiết học, các em đã có cái nhìn chân thật và đầy đủ về thế giới tự nhiên, sự đa dạng sinh học. Đồng thời ý thức của các em trong việc bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng sinh học cũng được nâng cao. Để có thái độ chủ động, tích cực hơn trong việc tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường của Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước.

 

Tác giả bài viết: 

C.Huyền - C.Thoa - T.Nghĩa - C.Nhi

Các tin khác: