Một số hình ảnh đoàn Giáo viên tổ Toán và học sinh hai lớp 10CT1,2 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TPHCM) viếng mộ cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc