Menu ăn trưa bán trú tuần 02 tháng 02 từ ngày 11-15/02/2019