Lịch thi Lê Hồng Phong Isef 2017-2018

Thứ tư, 20/09/2017

LỊCH THI LÊ HỒNG PHONG ISEF 2017-2018

Bước

Nội dung

Ngày

Ghi Chú

1

*Phát động cuộc thi LHP ISEF 2017-2018

*Phổ biến email LHP ISEF 2017-2018

 

7/5/2017

 

lehongphongisef1718@gmail.com

 

2

Hướng dẫn học sinh khối 10 năm 2017-2018 NCKH

28/8/2017

 

3

Đăng kí đề tài tham gia LHP ISEF 2017-2018

Từ 6/9/2017 đến

16:00 ngày

23/9/2017

 • Tác giả đăng ký theo mẫu trên trang thông tin điện tử của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.

 

4

Nộp hồ sơ dự thi vòng Sơ khảo tại phòng NCKH

Từ 6/9/2017 đến 16:00 ngày 28/9/2017

 • Bản tóm tắt dự án (250 đến 300 từ)
 • Báo cáo dự án (in thành hai bản)
 • Chú ý File báo cáo dự án gửi vào địa chỉ email

lehongphongisef1718@gmail.com

 

5

Thi Sơ khảo

LHP ISEF 2017-2018 (vòng 1)

Thứ 7  30/9/2017

 • Poster dự thi.
 • Sản phẩm hay mô hình minh họa dự án.
 • 20 tờ tóm tắt dự án.
 • 2 quyển báo cáo dự án khoa học.
 • Laptop chứa nội dung minh họa dự án.

6

Nộp hồ sơ dự thi vòng Sơ kết tại phòng NCKH

4/10/2017

Đến

16:00 ngày 12/10/2017

 

 • Bản tóm tắt dự án (250 đến 300 từ)
 • Báo cáo dự án (in thành hai bản)
 • Chú ý Báo cáo dự án (file word) gửi vào địa chỉ email

lehongphongisef1718@gmail.com

 

7

Thi  Sơ kết LHP ISEF 2017-2018

(vòng 2)

Thứ 7   14/10/2017

 • Poster dự thi.
 • Sản phẩm hay mô hình minh họa dự án đã được cải tiến.
 • 20 tờ tóm tắt dự án.
 • 2 quyển báo cáo dự án khoa học.
 • Laptop chứa nội dung minh họa dự án.

8

Nộp hồ sơ dự thi vòng Chung kết tại phòng NCKH

18/10/2017

Đến 16:00 ngày 26/10/2017

 • Bản tóm tắt dự án (250 đến 300 từ)
 • Báo cáo dự án (in thành hai bản)
 • Chú ý Báo cáo dự án (file word) gửi vào địa chỉ email

lehongphongisef1718@gmail.com

 

9

Thi Chung kết LHP ISEF 2017-2018

Thứ 7   28/10/2017

 • Trình bày dự án trước Hội đồng khoa học.
 • Sản phẩm được nâng cấp qua các vòng thi.

10

Triển lãm Phát giải

13/11/2017

 

11

Hoàn tất hồ sơ  xét sơ khảo ViSEF cấp Tp 2017-2018

6/11/2017 đến 10/11/2017

 

 • Đăng ký dự án qua cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo Tp HCM.

 

12

Thi chung kết ViSEF 2017-2018 cấp Tp

12/2017

 

13

Thi ViSEF cấp quốc gia tại Đà Lạt

3/2018

 

14

INTEL ISEF 2018

14/5/2018

Pittsburgh, Pennsylvania USA, May 14-18, 2018

Các tin khác: