Lịch thi Lê Hồng Phong Isef 2017-2018

Thứ hai, 08/05/2017

Bước

Nội dung

Ngày

Ghi Chú

1

Phổ biến email LHP ISEF 2017-2018

12/5/2017

 

lehongphongisef1718@gmail.com

 

2

Phát động 

Hội chợ đề tài

13/5/2017

 

3

Đăng kí đề tài đợt 1

Tư vấn  đề tài

Thứ 7 19/8/2017

 

4

Đăng kí đề tài đợt 2

Thứ 7  26/8/2017

 

5

Xét sơ tuyển danh sách

Đề tài NCKH

Thứ 7  9/9/2017

 

6

Thi  sơ kết cấp trường  SSEF

Thứ 7   23/9/2017

 

7

Thi chung kết SSEF

Thứ 7   14/10/2017

 

8

Triển lãm Phát giải

Thứ 7   21/10/2017

 

9

Hoàn tất hồ sơ  xét sơ khảo cấp TP

4/11/2017

 

10

Thi chung kết KHKT cấp TP :CSEF

12/2017

 

11

Thi Isef quốc gia :VSEF

3/2018

 

12

INTEL ISEF 2018

14/5/2018

Pittsburgh, Pennsylvania USA, May 14-18, 2018

Các tin khác: