Lịch nộp hồ sơ trúng tuyển lớp 10 năm học 2017-2018

Thứ ba, 13/06/2017

Ngày nộp

Buổi

Môn học

14.6.2017

Sáng

Chuyên Toán, Chuyên Anh

Chiều

Chuyên Toán, Chuyên Anh

15.6.2017

Sáng

Chuyên Lý, Chuyên Hóa

Chiều

Chuyên Lý, Chuyên Hóa

16.6.2017

Sáng

Chuyên Văn, Chuyên Sinh, Chuyên Tin

Chiều

Chuyên Văn, Chuyên Sinh, Chuyên Tin

17.6.2017

Sáng

Song ngữ, Tích hợp, Chuyên Nhật, Chuyên Trung

Chiều

Song ngữ, Tích hợp, Chuyên Nhật, Chuyên Trung

18.6.2017

Sáng

Không chuyên

Chiều

Không chuyên

19.6.2017

Sáng

Thu những hồ sơ còn lại

Chiều

Thu những hồ sơ còn lại

 

GHI CHÚ: Buổi sáng từ 7h00 đến 11h00, buổi chiều từ 13h30 đến 16h00. 

Các tin khác: