Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 7 năm ngày Phụ nữ Việt Nam