Lễ khai mạc Giải thể thao học sinh cấp trường năm học 2018-2019