Lễ công bố đội dự tuyển học sinh giỏi quốc gia năm học 2015 - 2016