Kỹ năng sống - Sử dụng tiền có hiệu quả

SỬ DỤNG TIỀN CÓ HIỆU QUẢ

Nhóm Giáo viên biên soạn (GVCN Khối 10):

1. Cô Nguyễn Thị Tuyết Nga

2. Cô La Huỳnh Uyên Chi

Tài liệu đính kèm bao gồm:

1. Giáo án (Word)

2. PowerPoint

3. Clip được sử dụng trong bài  (các Thầy Cô có thể sử dụng linh hoạt theo bài giảng, trực tiếp trong File PowerPoint)

Các tin khác: