Kế hoạch ngày tựu trường và sinh hoạt lớp chủ nhiệm đầu năm học 2017-2018

Thứ năm, 10/08/2017

KẾ HOẠCH NGÀY TỰU TRƯỜNG

VÀ SINH HOẠT LỚP CHỦ NHIỆM ĐẦU NĂM HỌC 2017 - 2018

Thứ Bảy, 12 tháng 8 năm 2017

I. Mục đích – Yêu cầu:
- Ổn định nề nếp, học sinh nắm vững và thực hiện tốt nội quy ngay đầu năm học;
- Ổn định cơ cấu, tổ chức lớp;
- Giới thiệu về Nhà trường, lớp, Thầy Cô GVCN cho học sinh khối 10;
- Đội hình tập trung dưới sân.

II. Thời gian và nội dung GVCN sinh hoạt tại lớp với học sinh:

Khối Thời gian Địa điểm

Khối 12 và Khối 10 buổi sáng 9 lớp:
CT1, CT2, CL1, CL2, CH1, CH2, CS,
CTIN, THợp

6g50-7g25 Tại sân trường
7g30-7g55 Tham quan trường
8g00-9g00 Sinh hoạt với GVCN tại lớp

Khối 11 và Khối 10 buổi chiều 9 lớp:
CV1, CV2, CA1, CA2, SN, A1, A2, A3,
CTR-N

8g50-9g25 Tại sân trường
9g30 – 9g55 Tham quan trường
10g – 11g00 Sinh hoạt với GVCN tại lớp

- GVCN nhận Sổ chủ nhiệm có các quy định năm học 2017 – 2018 từ KTCN;
- Phổ biến nội quy và hướng dẫn học sinh thực hiện nội quy;
- Phổ biến và phân tích quy định đánh giá hạnh kiểm học sinh (điểm cộng, điểm trừ)
- Sắp xếp chỗ ngồi và lập sơ đồ lớp;
- Phân công nhiệm vụ học sinh (Cán bộ lớp, hướng dẫn trực nhật, 2 học sinh tham gia đội
trật tự học đường, học sinh phụ trách nhận và nộp sổ đầu bài, micro, chìa khóa tủ tin học
của lớp);
- Phổ biến thời khóa biểu;
- Phổ biến về thẻ học đường SSC, quy định về điểm danh bằng thẻ.
- Phổ biến tham gia xe đưa rước và ăn trưa, ngủ trưa bán trú.

 

Các tin khác: