Kế hoạch chuẩn bị và tổ chức lễ kỷ niệm 66 năm ngày truyền thống học sinh sinh viên