Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp ngoài nhà trường - HKI Năm Học 2022 - 2023

Ngày 05 tháng 11 năm 2022, học sinh khối 10 được tham gia học tập hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp chủ đề "Tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và lịch sử của địa phươnng" tại nhà máy sản xuất nước Ion Life và Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi. Tại đây học sinh được tìm hiểu quy trình sản xuất nước đóng chai và những điều kiện đảm bảo an toàn, sức khỏe nghề nghiệp trong lĩnh vực nghề nghiệp tương ứng; tìm hiểu lịch sử địa phương - địa đạo Củ Chi thời kỳ kháng chiến. Đồng thời, nhà trường cũng tổ chức những hoạt động tương tự tại hội trường E của trường dành cho các em học sinh không tham gia hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường với nhiều nội dung thú vị, hấp dẫn.

Các tin khác: