Dự án “Phi thương bất phú” - phần 2: Tạo lập doanh nghiệp - cô Uông Thị Lệ Giang

Thứ năm, 20/05/2021

Theo phân phối chương trình năm học 2020-2021 và kế hoạch của tổ, tháng 3/2021, cô Uông Thị Lệ Giang tổ Sinh – Công nghệ hướng dẫn học sinh lớp 10 thực hiện dự án “Phi thương bất phú” - phần 2: Tạo lập doanh nghiệp. Theo phương pháp dạy học dự án, học sinh thực hiện sản phẩm, quảng cáo và bán sản phẩm của nhóm trên trang facebook, instagram,.... như là một doanh nghiệp, sau đó báo cáo dự án tại lớp. Dưới đây là một số hình ảnh của dự án:

Các trang facebook, instagram quảng cáo giới thiệu sản phẩm của học sinh

Học sinh trình bày trước lớp vể dự án kinh doanh của nhóm 

Tác giả: C.Nhung, C.Giang, T.Bình 

Các tin khác: