Đồng hành cùng bầu cử

Nhằm thực hiện văn bản số 47/CĐGD V/v tham gia theo dõi chương trình "Đồng hành cùng bầu cử" và tham gia Hội thi "Chọn người tiêu biểu đức tài của Nhân dân" năm 2021. Kính mời quý Thầy, Cô anh chị nhân viên nhà trường cùng xem nội dung.  

Ông Lê Hoài Nam Phó Giám Đốc sở Giáo dục - Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và Ông Nguyễn Văn Hiếu Phó Giám Đốc sở Giáo dục - Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X

File đính kèm: 

Các tin khác: