Dạy học Ứng dụng công nghệ thông tin: Ôn tập Vi sinh vật qua ứng dụng Google Classroom - Thầy Nguyễn Đặng Thành An

Thứ năm, 20/05/2021

Theo phân phối chương trình năm học 2020-2021 và kế hoạch của tổ, ngày 24/3/2021, thầy Nguyễn Đặng Thành An tổ Sinh học dạy bài: "Ôn tập Vi sinh vật " theo phương pháp dạy học Ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết 2 ở lớp 10B. Trong tiết học, học sinh sử dụng ứng dụng công cụ Google Classroom trên điện thoại vào lớp học trực tuyến do giáo viên tạo sẵn để làm bài ÔN TẬP phần Vi sinh vật. HS trả lời các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm thông qua tương tác trực tiếp trên phần mềm. Sau đây là một số hình ảnh buổi học:

Tác giả: C.Nhung, T.An, T.Bình

Các tin khác: