Dạy học theo định hướng STEM chủ đề Đèn trọng lực

Nhằm giúp học sinh củng cố, vận dụng các kiến thức thuộc chủ đề Hiện tượng cảm ứng điện từ, cô Phạm Thị Ngọc Phương đã tổ chức cho học sinh lớp 11A1 thực hiện dự án Đèn trọng lực. Một chiếc đèn đạt yêu cầu cần đảm bảo về độ sáng của đèn cũng như về thời gian hoạt động. Dự án giúp học sinh hiểu được ứng dụng của hiện tượng cảm ứng điện từ trong cuộc sống, từ đó tăng niềm yêu thích của các em đối với môn học.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi báo cáo sản phẩm của lớp 11A1.

 

Các tin khác: