Dạy học STEM: Xà phòng sữa chua - thầy Nguyễn Đặng Thành An

Thứ năm, 20/05/2021

Theo phân phối chương trình năm học 2020-2021 và kế hoạch của tổ, ngày 20/3/2021, thầy Nguyễn Đặng Thành An tổ Sinh học dạy bài: "Xà phòng sữa chua" theo phương pháp STEM vào tiết 4 ở lớp 10B. Trong tiết học này, học sinh sẽ áp dụng phương pháp STEM để tạo nên sản phẩm "Xà phòng sữa chua", sau đó sẽ giới thiệu sản phẩm này như là một doanh nghiệp. Sau đây là một số hình ảnh do chính các em lớp 10B tạo ra trong buổi học:

Tác giả: C.Nhung, T.An, T.Bình

Các tin khác: