Dạy học dự án: Thành lập doanh nghiệp - thầy Nguyễn Đặng Thành An

Thứ năm, 20/05/2021

Theo phân phối chương trình năm học 2020-2021 và kế hoạch của tổ, ngày 5/3/2021, thầy Nguyễn Đặng Thành An tổ Sinh học dạy bài: "Thành lập doanh nghiệp" theo phương pháp dạy học theo dự án vào tiết 4 ở lớp 10CSU-Đ. Sau đây là một số hình ảnh buổi học:

Tác giả: C.Nhung, T.An, T.Bình tổ Sinh học

Các tin khác: