Dạy học dự án : Hộp nhạc - Lớp 10SN

Theo tinh thần đổi mới phương pháp dạy và học môn ngoại ngữ, đặc biệt phương pháp dạy học theo dự án, lớp 10SN đã có một buổi học sinh động với phần thuyết trình, cùng với các sản phẩm độc đáo đến từ các nhóm. Sau đây là một số hình ảnh buổi học và các sản phẩm : 

Các tin khác: