Đăng ký thông tin học sinh - tham gia hoạt động bán trú năm học 2018-2019

Thứ hai, 30/07/2018

Từ ngày 01/8/2018 đến ngày 08/8/2018, các em học sinh (cả 03 khối 10, 11, 12) có nhu cầu đăng ký hoạt động bán trú năm học 2018 - 2019 đăng ký thông tin cá nhân theo đường link dưới đây để được cấp mã đăng nhập:
https://docs.google.com/forms/d/1cIqxKvU5pR-W7jdOJHyDFuAT74gWHJX_8rX5p3z_wdQ/edit?usp=drivesdk 

 

 Lưu ý: 
- Mã đăng nhập sẽ được cấp cho HS qua hệ thống tin nhắn Vietschool, trong thời gian từ ngày 10/8 đến 11/8/2018 (sau khi đã đăng ký thông tin cá nhân thành công).

- Nếu HS đã đăng ký thông tin mà không nhận được mã đăng nhập, vui lòng liên hệ trực tiếp với thầy cô giám thị phụ trách để được giải quyết. Thời hạn: trong ngày 12/8/2018.

- HS phải tự bảo mật mã đăng nhập của cá nhân.         

Các tin khác: