Đăng ký đề tài Nghiên Cứu Khoa Học 2018 - 2019

Thứ ba, 18/09/2018

Bước

Nội dung

Ngày

Ghi Chú

 1.  

*Phát động cuộc thi LHP ISEF 2018-2019

*Phổ biến email LHP ISEF 2018-2019

 

12/5/2018

 

lhphcmisef1819@gmail.com

 

 1.  

Hướng dẫn học sinh khối 10 năm 2018-2019 NCKH

13/8/2018

 

 1.  

Đăng kí đề tài tham gia LHP ISEF 2017-2018

Từ 27/8/2018 đến

16:00 ngày

27/9/2018

 • Tác giả đăng ký theo mẫu trên trang thông tin điện tử của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong.
 • goo.gl/FrZVhL (chú ý viết chính xác chữ hoa và chữ thường)

 

 1.  

Nộp hồ sơ dự thi vòng Sơ khảo tại phòng NCKH

Từ 17/9/2018 đến 16:00 ngày 27/9/2018

 • Bản tóm tắt dự án (250 đến 300 từ)
 • Báo cáo dự án (in thành hai bản)
 • Chú ý File báo cáo dự án gửi vào địa chỉ email

lhphcmisef1819@gmail.com

 

 1.  

Thi Sơ khảo

LHP ISEF 2018-2019 (vòng 1)

Thứ 7  29/9/2018

 • Poster dự thi.
 • Sản phẩm hay mô hình minh họa dự án.
 • 20 tờ tóm tắt dự án.
 • 2 quyển báo cáo dự án khoa học.
 • Laptop chứa nội dung minh họa dự án.
 1.  

Nộp hồ sơ dự thi vòng Sơ kết tại phòng NCKH

3/10/2018

Đến

16:00 ngày 11/10/2018

 

 • Bản tóm tắt dự án (250 đến 300 từ)
 • Báo cáo dự án (in thành hai bản)
 • Chú ý Báo cáo dự án (file word) gửi vào địa chỉ email

lhphcmisef1819@gmail.com

 

Các tin khác:

Trang