Đại hội chi bộ trường THPT chuyên Lê Hồng Phong lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025)