Đại hội chi bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020

-        Đại hội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020 được tổ chức vào ngày 11/5/2015 đã thành công tốt đẹp.

Các tin khác: