Chủ đề: "Cảm ứng thực vật" theo phương pháp STEM - Cô Uông Thị Lệ Giang

Thứ năm, 20/05/2021

Theo phân phối chương trình năm học 2020-2021 và kế hoạch của tổ, cô Uông Thị Lệ Giang tổ Sinh học dạy chủ đề: "Cảm ứng thực vật" theo phương pháp STEM ở lớp 11B và 11D. Trong chủ đề này, học sinh sẽ áp dụng phương pháp STEM để tạo nên sản phẩm "Vườn treo Babylon", sau đó sẽ giới thiệu chậu cây trước lớp để rèn luyện kỹ năng thuyết trình

Tác giả: C.Nhung, C.Giang, T.Bình

Các tin khác: