Các hoạt động Thể Thao kỷ niệm ngày truyền thống Học sinh Sinh viên 9/1. Chạy việt dã.