Bài tập tại nhà đơn giản- hướng dẫn cách đo nhịp tim