Kênh tin tức THPT

Chấm thi Vòng Chung kết cấp Thành phố Hội thi Xây dựng “Trường học Xanh” năm học 2021 - 2022 - Phòng Chính trị tư tưởng

Thực hiện Kế hoạch số 8317/KHLS-STNMT-SGDĐT ngày 02 tháng 12 năm 2021 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường - Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi Xây dựng “Trường học Xanh” năm học 2021-2022.Ngày 15 tháng 9 năm 2022, Ban Tổ chức Hội thi đã tiến hành chấm thi Vòng Chung kết cấp Thành phố Hội thi Xây dựng “Trường học Xanh” năm học 2021 - 2022.

Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chương trình tài trợ chăm lo cho 98 em học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh covid-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh - Phòng Chính trị tư tưởng

Ngày 13/9/2022, Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM và Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Công thương tại TPHCM đã tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chương trình tài trợ chăm lo cho 98 học sinh THCS mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Trang