Kênh tin tức THPT

Tập huấn công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, thuốc lá mới và các chất gây nghiện trong trường học, năm học 2023 – 2024 - Phòng Chính trị tư tưởng

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Công an Thành phố, Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Thành phố và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố tổ chức chương trình tập huấn công tác phòng, chống tội phạm, ma túy, thuốc lá mới và các chất gây nghiện trong trường học, năm học 2023 – 2024.

Trang